top of page

Un enfocament rebel de la matèria de llengua i literatura
28 de Març 9.00-13.00h
Col·legi Lluís Vives

8 hores homologades

Cristian Olivé

1581052604371.jpg

Qui és?

Programa

Continguts

Localització

Homologació

Qui és?
5e3410811f0000fd0a85aa08-removebg-previe

L'autor del llibre Profes Rebels, Cristián Olivé és un professor de secundària, filòleg i escriptor que recentment ha estat nominat com a millor docent d'Espanya pels premis Educa Abanca.

Actualment exerceix de professor de secundària en la Escola Joan Pelegrí de Barcelona impartint Llengua i Literatura. També és professor en el Màster Universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat a la Universitat Pompeu Fabra.

Ha publicat diversos articles com a col·laborador en Educació 3.0 i en altres revistes educatives. Ha realitzat activitats de formació de professorat.

La metodologia de treball que defensa prioritza la proximitat a la realitat adolescent, sent reconegut com «el professor que s'ha fet viral per utilitzar Netflix o ‘Fortnite’ com a eines educatives».

Programa
innova mallorca blue.png
2d94a472-bdb4-e5eb-c096-5b3f3405a938.png
582061_1429541380.png

28 de març 2020

PROGRAMA

28 de març

8.30h Recollida d'acreditacions

8.55h Presentació i agraïments.

9.00h Formació: "Un enfocament rebel de la matèria de llengua i literatura" - Cristian Olivé

10.30h Descans - berenar

10.50h Continua la formació

12.20h Presentació LeoBook - Jan Arimany (YouTuber: Trotalibros)

12.50h Avaluació

Continguts
shutterstock_1233807466 (1).jpg

La Fundación Maecenas Educación de la mà d'Innova Mallorca i amb la col·laboració de l'editorial Vicens Vives fa una proposta formativa pel professorat de la part humanista per proposar activitats engrescadores dins l'aula sobre continguts i objectius poc atractius pels alumnes.

Cristian Olivé farà una proposta d'activitats reals de gramàtica, de literatura, d'expressió escrita i oral treballant-les des dels interessos dels alumnes.

Jan Arimany presentarà la nova plataforma de l'Editorial Vicens Vives LeoBook. El reconegut YouTuber pel seu canal Trotalibros és un apasionat de la lectura.

Localització
Homologació

8 hores homologades

Aquesta activitat formativa està reconeguda per la Consselleria d'Educació amb 8 hores de formació pel professorat, que seran reconegudes en el cas de complir amb els requesits per tenir una avaluació positiva de la mateixa.

Requisits:

- Assistència mínima d'un 85% a la formació.

- Realització del test d'autoavaluació al final de la formació.

- Realització d'una activitat de transferència on els alumnes executaran la tasca preparada pels assistents a la formació dins l'aula que inclogui la preparació d'una activitat sobre literatura, gramàtica, expressió o lectura, a partir de l'interés dels alumnes. Hauran de presentar evidències que demostrin la seva realització dins l'aula amb els alumnes.

bottom of page